Välkommen till KI IT serviceportal!

Den här webbplatsen är en kundtjänstresurs där användare kan skicka in och hantera ärenden, söka efter kunskapsartiklar från selfservice.ki.se och få support för produkter och tjänster som de har rätt till.